רק להיום

26 בנובמבר - שייכות

התחושה של אי-שייכות הייתה בעיה במשך כל חי. במיוחד כשרק הגעתי לנר-אנון, נדמה היה לי שנוכחותי הייתה מוטעית מפני שבילדותי לא הייתה התמכרות – סבי וסבתי היו אלה שהשתמשו בסמים.

באותה פגישה ראשונה, למדתי שהתמכרות היא מחלה משפחתית. היא משפיעה לא רק על מי שמשתמש, אלא גם על אלה שדואגים לו או לה. ושהשפעות המחלה הזו עוברות לעתים קרובות מדור לדור. כששמעתי את תיאורן של כמה מן ההשפעות הללו, הכרתי את הדיוקן של עצמי. בפעם הראשונה בחיי הייתי בין אנשים שידעו מה עבר עליי.

כיום אני רואה בבירור שממש הושפעתי ממחלת ההתמכרות המשפחתית. נר-אנון מציעה לי דרך שבאמצעותה אוכל למלא את חלקי בשבירת דפוס ההתנהגות המשפחתי. אוכל לרדת מן הקרוסלה בכך שאבחר בהחלמה.

"לא משנה מהם הקשיים, לא משנה עד כמה אנו חשים את עצמנו חריגים, במקום לא רחוק ישנם אנשים עם סיפורים דומים, שמצאו עזרה, נחמה, ותקווה דרך ההחלמה בנר-אנון".

תזכורת להיום: בנר-אנון מצאתי אנשים שלא רבים מבינים כמותם. אם הושפעתי משימושו של הזולת, אין צורך שאפקפק בשייכותי.

נר-אנון ישראל

https://www.nar-anon.org.il