רק להיום

2 בפברואר רכילות

יש לי דעות משלי ואני צריכה להיזהר משום שלעיתים הדעות שלי, כשהן מבוטאות בקול, הופכות לרכילות. סיפרתי לחבר קבוצה על חברה אחרת מהקבוצה ואותו חבר גילה לאותה חברה והיא התעמתה איתי על כך שריכלתי. אילו רק לא הייתי אומרת דבר מלכתחילה. זו הדרך בה הכוח העליון שלי מראה לי שעברתי את הגבול. לא התכוונתי שחברתי תגלה מה אמרתי עליה. כעת היא רוצה לדעת בדיוק מה אמרתי.

שני ביטויים עולים במחשבתי, האחד: ׳הכול חוזר אלייך,׳ והשני: ׳אם אתה לא יכול לומר משהו נחמד – אל תאמר דבר.׳

כדי שלא אעסוק ברכילות אני צריכה לעסוק בעצמי. אני צריכה לזכור שאסור לי לדבר על אנשים אחרים בדרך פוגענית. אני צריכה לזהות מתי אני מתנהגת בצורה שיפוטית. כשאני מזהה שיחה שמתפתחת לכיוון של רכילות, אני צריכה לעצור את עצמי מלהשתתף בה.

אני צריכה לזכור שחבריי הקרובים בוטחים בי כשהם משתפים אותי בסיפוריהם האישיים והפרטיים וכאשר אני חוזרת על סיפוריהם, הם הופכים לרכילות. אתפלל לכוח העליון שלי שינחה אותי איך לשנות את התנהגותי ושאהיה מוכנה לעשות שינויים אלה.

תזכורת להיום: נר-אנון מלמדת אותנו שאנו בתוכנית כדי לעזור זה לזה על ידי שיתוף מניסיוננו, כוחנו ותקוותינו. רכילות סותרת את כוונות התוכנית, פוגעת באחדות הקבוצה שמוזכרת במסורת הראשונה ועלולה בסופו של דבר להרוס את הקבוצה.

״מי שמרכל איתך ירכל עלייך.״ ~  פתגם תורכי