רק להיום

31 במאי - לעסוק בעניינים שלי

בנר-אנון אנו לומדים שכל אחד מסוגל לפתור את הבעיות שלו או שלה בעצמו. אנו מאבדים את השליטה על חיינו, בדרך כלל, משום שאנו עסוקים מדיי בניסיון לפתור ולתקן חיים ובעיות של אנשים אחרים. בשבילי, בעיות של אנשים אחרים הורגשו קלות יותר לפתרון מבעיותיי שלי, זה גרם לי להרגיש מועילה.

פעם לקחתי שני ימי חופש מהעבודה כדי להתקשר לחברת הביטוח, לחפש ולהתקשר למרכזי גמילה כדי לרשום את אהובי לטיפול. עם זאת, כאשר הצגתי לו רשימה של מרכזי גמילה ואפשרויות שונות להתקבל אליהם, אהובי היה כפוי טובה. הוא לא העריך את הזמן והמאמץ שהשקעתי כדי לעזור לו. יותר מכך, כשחזרתי לעבודה התברר שהחמצתי מועד הגשה חשוב והאחראי עליי נתן לי אזהרת משמעת.

עבודת הצעדים של נר-אנון מלמדת אותי שאין לי זכות או אחריות לנהל חיים של אחר. אם אמשיך לנסות ולשלוט במכור שבחיי, לא רק שאאבד שליטה בחיי שלי, אלא גם אמנע מהמכור את ההזדמנות לפתור בעצמו או בעצמה את בעיותיהם, בדרך ובזמן שלהם.

תזכורת להיום: אם אעסוק בענייניי שלי ואעבוד על שיפור השליטה העצמית שלי, אהווה דוגמא לאחרים סביבי, אולי אפילו לאנשים שאכפת לי מהם במיוחד. היום אני לא שולטת ולא נשלטת.

״ויתור על שליטה הוא האתגר העליון של הלוחם הרוחני.״ ~ ספר הרונים

www.nar-anon.org.il