רק להיום

19 ביוני - המסורת השישית

החלק החשוב במסורת השישית הוא שהתוכנית ״לעולם לא תתמוך, תממן או תשאיל את שמה ליוזמה חיצונית.״ כאדם פרטי וחבר פעיל בתוכנית נר-אנון, יש לי זכות ואף מעודדים אותי להשתתף בכל יוזמה שנראית לי חשובה, אך לא בשם נר-אנון.

קבוצת נר-אנון לעולם לא צריכה להשתתף בפעילות כזו, כיוון שזה יגזול את זמנה מתפקידה העיקרי. הפגישות שלנו בדרך כלל אורכות כשעה-שעתיים. אם הקבוצה תהיה מעורבת ביוזמות פיננסיות הדבר ישאיר מעט מדי זמן לחברינו לעבוד את תוכנית ההחלמה. ההחלמה שלנו היא מטרתה העיקרית של התכנית והיא חייבת להיות בעדיפות ראשונה.

דבר שני שיש לתת עליו את הדעת הוא, שכשיש לקבוצת נר-אנון הרבה במשותף עם מיזם חיצוני כלשהו והיא משאילה לו את השם שלנו, אפילו שוני קטן ביותר בינו לבין התוכנית של נר-אנון עשוי לגרום לבלבול בקשר לעקרונות הרוחניים של נר-אנון.

ולסיכום, המסורת השישית מזכירה לנו שעל אף שמכורים אנונימיים ונר-אנון הן תכניות קרובות מאוד והרבה פעמים עובדות אחת עם השנייה ברוח של שיתוף פעולה, עלינו תמיד לזכור שאנו שתי ישויות שונות. כשעובדים יחד על פעילויות מיוחדות, כל קבוצה צריכה להיות אחראית על המסרים שלה, ולהגדיר לעצמה את היקף האחריות שלה.

 תזכורת להיום: כיוון שרבים מאיתנו בנר-אנון הם בעלי נטייה של דאגה לכולם תוך התעלמות מהצרכים שלהם, המסורת השישית שומרת על ההתמקדות בדיוק למקום אליו היא שייכת. על ידי עבודה בשיתוף פעולה, אך ללא השתייכות למכורים אנונימיים, אנו יכולים ללמוד אחד מהשני ולהלל את תוכניות ההחלמה השונות שלנו. 

״קבוצת נר-אנון לעולם לא תתמוך, תממן או תשאיל את שמה ליוזמה חיצונית, כדי שבעיות של מימון, רכוש או יוקרה לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו העיקרית. למרות שאנו יחידה נפרדת עלינו לשתף תמיד פעולה עם אנ.איי.״ ~  נר-אנון, המסורת השישית

www.nar-anon.org.il